Fakta om Karlskrona

Karlskrona är den största kommunen i Blekinge län och enligt Karlskrona Kommuns hemsida är invånarantalet uppe i 62 589 (2008-06-30). Nedan följer mer statistik som också hämtats frånkarlskrona.se

Befolkningstäthet: 59 inv/km2
Areal: 104 689 hektar
Antal företag: 4286
Skattesats: 31,90 %
Största arbetsgivare: Karlskrona kommun
Största privata arbetsgivare: Kockums AB

Din guide till Blekinge