Karlskronas historik

Summering av Karlskronas historik

Karlskrona är en tätort (stad) i östra Blekinge samt centralort i Karlskrona kommun och residensstad för Blekinge län.

Karlskrona är staden på öarna i den blekingska skärgården och en gammal örlogsstad. Den största ön heterTrossöoch utgör Karlskrona centrum.Stumholmentillhörde länge Flottan, men är idag ett marint musealt centrum samt bostadsområde. Centrala delen av staden är upptaget påUNESCO:s världsarvslista.

Den ö som Karlskrona kom att byggas på, Trossö, ägdes på 1500-talet av bonden Offe Månsson. På fastlandet ett par kilometer därifrån fanns under den danska tiden en stad vid namn Lyckeby och ett par mil därifrån började danskarna att bygga Kristianopel innan Blekinge blev svenskt 1658. 1679 ägdes ön och intilliggande holmar av åbon Vittus Andersson som tvingades sälja egendomen till staten. Samma år förlades en del av flottan till Karlskrona. Staden låg strategiskt på en ö med en kontrollerad förbindelse till fastlandet och skyddad av öar runt om Trossö där militärbefästningar uppfördes för att skydda flottbasen.

Den 10 augusti 1680 erhöll staden sina stadsprivilegier. Ronneby avvecklades som stad och dess befolkning tvingades flytta till Karlskrona. Staden gynnades bland annat genom flera års tullfrihet. 1682 byggdes broar som förenade staden med fastlandet. Staden blev ganska snart landets tredje största stad, näst efter Riga i dagens Lettland och Stockholm. Då staden under lång tid var en sluten militär stad, som i takt med den svenska stormakten sakta vittrade bort, avtog dock tillväxten och staden förlorade mycket av sin betydelse även om man förblev en stark flottbas. Under åren 1910-49 fanns elektrisk spårvägstrafik från Amiralitetsgatan i söder till Bergåsa i norr. Idag har tätorten Karlskrona omkring 60 000 invånare. Jämfört med 1700 då 10000 invånare bodde i staden och det bodde 1,3 miljoner i hela Sverige, är det ingen imponerande befolkningstillväxt som har skett.

Källa:Wikipedia – den fria encyklopedin | Karlskrona.se

Din guide till Blekinge